CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799 .GẶP BÉ MAI (ĐÔI KHI ĐANG BÁN HÀNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC,XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ KHÔNG BH PIN TỪ 6G > 6S PLUS.
BH PIN NEW EU + (120k-150k).
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG 24H.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
Hộp,sạc,cáp chip 8ic,tai nghe zin : 6G > X.
 
 
HÀNG QUỐC TẾ (KHÔNG BÁN LOCK).
 
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 
TRẮNG = 14,600
__________________________
 
+ 8 PLUS 64GB: LV
ĐEN = 10,200
_________
TRẮNG = 10,200
VỎ ZIN PHẨY = 10,200
VỎ ZIN ĐẸP = 10,900
_________
VÀNG = 10,700
_________
ĐỎ = 10,900
__________________________
+ 7G :
 
ĐỎ 128GB : VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 
_________
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 4700
VỎ ZIN NHỠ = 4500
VỎ ZIN PHẨY = 4700
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
___
128GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 5800
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 4450
VỎ ZIN NHỠ = 4250
VỎ ZIN PHẨY = 4450
VỎ ZIN ĐẸP = 4750
___
128GB :
_________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 4450
VỎ ZIN NHỠ = 4250
VỎ ZIN PHẨY = 4450
VỎ ZIN ĐẸP = 4750
___
128GB :
VỎ ZIN NHỠ,KÍNH ÉP = 5000
VỎ ZIN PHẨY,KÍNH ÉP = 5200
VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 5400
_________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 4450
VỎ ZIN NHỠ = 4250
VỎ ZIN PHẨY = 4450
VỎ ZIN ĐẸP = 4750
___
128GB :
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN PHẨY,KÍNH ÉP = 5300
__________________________
+ 7 PLUS :
 
ĐỎ 128GB : LÊN VỎ = 8800
_________
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 7300
VỎ ZIN NHỠ = 7100
VỎ ZIN PHẨY = 7300
VỎ ZIN ĐẸP = 7800
___
128GB :
LÊN VỎ = 8400
VỎ ZIN NHỠ = 8200
VỎ ZIN PHẨY = 8400
VỎ ZIN ĐẸP = 8900
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 7100
VỎ ZIN NHỠ = 6900
VỎ ZIN PHẨY = 7100
VỎ ZIN ĐẸP = 7600
___
128GB:
LÊN VỎ = 8100
VỎ ZIN NHỠ= 7900
VỎ ZIN PHẨY = 8100
VỎ ZIN ĐẸP = 8600
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 7000
VỎ ZIN NHỠ = 6800
VỎ ZIN PHẨY = 7000
VỎ ZIN ĐẸP = 7500
___
128GB:
LÊN VỎ = 8000
VỎ ZIN NHỠ = 7800
VỎ ZIN PHẨY = 8000
VỎ ZIN ĐẸP = 8500
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 7100
VỎ ZIN NHỠ = 6900
VỎ ZIN PHẨY = 7100
VỎ ZIN ĐẸP = 7600
___
128GB:
LÊN VỎ = 8100
VỎ ZIN NHỠ = 7900
VỎ ZIN PHẨY = 8100
VỎ ZIN ĐẸP = 8600
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 4400
VỎ ZIN NHỠ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4400
VỎ ZIN ĐẸP = 4700
___
64GB :
LÊN VỎ = 4900
VỎ ZIN NHỠ = 4700
VỎ ZIN PHẨY = 4900
VỎ ZIN ĐẸP = 5200
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN NHỠ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
___
64GB:
LÊN VỎ = 4700
VỎ ZIN NHỠ = 4500
VỎ ZIN PHẨY = 4700
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN NHỠ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
___
64GB:
LÊN VỎ = 4700
VỎ ZIN NHỠ = 4500
VỎ ZIN PHẨY = 4700
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN NHỠ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
___
64GB:
LÊN VỎ = 4700
VỎ ZIN NHỠ = 4500
VỎ ZIN PHẨY = 4700
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
__________________________
+ 6S :
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 3300
___
64GB:
LÊN VỎ = 3400
VỎ ZIN NHỠ = 3250
VỎ ZIN PHẨY = 3400
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
__________
MÀU HỒNG 
16GB:
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
___
64GB:
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3150
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
__________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
___
64GB :
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3150
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3600
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
___
64GB:
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3150
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3600
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3100
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3600
___
64GB : (128GB +300)
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN NHỠ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN NHỠ = 3000
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
___
64GB : (128GB +300)
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4400
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN NHỠ = 3000
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
___
64GB : (128GB +300)
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4400
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2500
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
___
64GB :
LÊN VỎ = 2650 (bản J)
VỎ ZIN NHỠ  = 2550
VỎ ZIN PHẨY = 2650
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2350
VỎ ZIN NHỠ  = 2250
VỎ ZIN PHẨY = 2350
VỎ ZIN ĐẸP = 2550
___
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2350
VỎ ZIN NHỠ = 2250
VỎ ZIN PHẨY = 2350
VỎ ZIN ĐẸP = 2550
___
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________