CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799- 0766799799
Phản ánh chất lượng,giá cả & BH xin gọi 0888799799.

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ PIN TRÊN 70% TỪ 6G=> 6SPLUS.
+ PIN TRÊN 80% TỪ 7G=> XSMAX.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG TRONG 24H.
+ NHẬN HÀNG KIỂM TRA MAIN LUÔN (SỬA BACK ĐỦ TIỀN), ĐỂ LÂU KO GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
 
THANH LÝ MÁY MẤT VÂN TAY:
7 Plus32 HOME MẺ,VÂN OK = 4700 (2V,1H)
6 Plus 128 = 3000 (1V)
6s Plus 64 = 3400 (1Đ,1H)
8 Plus 256 = 6000 (2V,1ĐỎ)

GIÁ CẬP NHẬT THEO GIỜ QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM !
ÁP DỤNG GIẢM GIÁ NĂM 2020 => GIÁ TỐT HƠN VỚI SL.
10c CÁC LOẠI GIẢM 50k.
30c CÁC LOẠI GIẢM 100k/c.
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99
10c VÀNG = 
 VÀNG = 15000 (CBH +300)
ĐEN = 14200 (CBH +300)
TRẮNG = 14500 (CBH +300)
 
 
+ MAX 256GB: ZIN 99
5T - 5V = 
 VÀNG = 16000 (CBH +300)
ĐEN =  (CBH +300)
TRẮNG = 15500 (CBH +300)
 
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99
 
ĐEN = (CBH +300)
TRẮNG = (CBH +300)
VÀNG = 13000 (CBH +300)
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99 (LL + 100)
30c NGUYÊN TRẮNG = 9500
ĐEN = 9700 (CBH +300)
TRẮNG = 9800 (CBH +300)
 
+ X 256GB: ZIN 99
TRẮNG = 
__________________
 
+ 8 PLUS 64GB: LV CAO CẤP
HÀNG XẤU 10c =
LÊN VỎ 6Đ -1T -3V = 
ĐEN = 7200
VỎ ZIN PHẨY = 7200
VỎ ZIN ĐẸP = 7500
_________
TRẮNG = 7200
VỎ ZIN PHẨY = 7200
VỎ ZIN ĐẸP = 7500
_________
VÀNG = 7400
VỎ ZIN PHẨY = 7400
VỎ ZIN ĐẸP = 7700
_________
ĐỎ = 7400
VỎ ZIN PHẨY = 7400
VỎ ZIN ĐẸP = 7700
__________________________
+ 7G :
MÀU VÀNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 3950
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3850
___
128GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4400
_________
MÀU HỒNG 
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3850
_________
MÀU TRẮNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3850
__________________________
+ 7 PLUS : LV CAO CẤP
32GB :
HÀNG XẤU 10c = 4700
 
128GB :
HÀNG XẤU 10c = 5400
_________
128GB : ĐỎ : LÊN VỎ = 6200
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 5500
VỎ ZIN PHẨY = 5500
VỎ ZIN ĐẸP = 5800
___
128GB: 256GB +150
LÊN VỎ = 6200
VỎ ZIN PHẨY = 6200
VỎ ZIN ĐẸP = 6500
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
ĐEN BÓNG ZIN ĐẸP = 
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
___
128GB: 256GB +150
LÊN VỎ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6000
VỎ ZIN ĐẸP = 6300
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
___
128GB: 256GB +150
LÊN VỎ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6000
VỎ ZIN ĐẸP = 6300
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
___
128GB: 256GB +150
LÊN VỎ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6000
VỎ ZIN ĐẸP = 6300
__________________________
+ 6S PLUS :
64GB : ZIN ĐẸP,PHẨY ĐẸP 10c ĐỀU MÀU = 4000
MÀU VÀNG
64GB : 128GB +150
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
__________
MÀU HỒNG 
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________
MÀU TRẮNG
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________
MÀU ĐEN
32GB:
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3800
___
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________________________
+ 6S :
32GB:
HÀNG XẤU 10c = 2050
LÊN VỎ 7Đ - 2T -1V = 2400
 
64GB:
HÀNG XẤU 10c = 2250
10c 7Đ - 1T -1H -1V = 2650
 
MÀU VÀNG
32GB:
LÊN VỎ = 2650
VỎ ZIN PHẨY = 2650
VỎ ZIN ĐẸP = 2850
 
64GB:
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3100
__________
MÀU HỒNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP =
 
64GB:
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 2900
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 2450
VỎ ZIN PHẨY = 2450
VỎ ZIN ĐẸP = 2650
 
64GB :
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 2900
__________
MÀU ĐEN
32GB:
LÊN VỎ = 2450
VỎ ZIN PHẨY = 2450
VỎ ZIN ĐẸP = 2650
 
64GB:
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 2900
__________________________