CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799 .GẶP BÉ MAI (ĐÔI KHI ĐANG BÁN HÀNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC,XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ KHÔNG BH PIN TỪ 6G > 7 PLUS.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG,VÂN TAY,FACE ID TRONG 24H.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
Hộp,sạc,cáp chip 8ic,tai nghe zin : 6G > X.


HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
 
+ iPAD : ZIN 99
 
- Mini 4 16GB :
ĐEN = 4850
TRẮNG = 4850
VÀNG = 5050
_________
 
- Mini 4 32GB :
ĐEN = 5350
TRẮNG = 5350
VÀNG = 5550 
_________
- Air 2 16GB :
ĐEN = 4800
TRẮNG = 4800
VÀNG = 5000
_________
 
- Air 2 32GB :
ĐEN = 5450
TRẮNG = 5450
VÀNG = 5650
_________
 
- Air 2 128GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 6600
_________
 
- GEN 6 32GB :
ĐEN = 6200
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99
 VÀNG = 17500
ĐEN = 16500
TRẮNG = 16800
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99
ĐEN = 14000
TRẮNG = 14200
VÀNG = 14500
__________________________
+ XR 64GB: ZIN 99
ĐEN = 10700
TRẮNG = CAM = 11000
ĐỎ = XANH = 11000
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 12000
TRẮNG = 12200
__________________________
 
+ 8 PLUS 64GB: LV
ĐEN = 8300
VỎ ZIN PHẨY = 8300
_________
TRẮNG = 8500
VỎ ZIN ĐẸP = 9300
_________
VÀNG = 8800
VỎ ZIN PHẨY = 8800
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
ĐỎ = 8800
VỎ ZIN PHẨY = 8800
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 7G :
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN NHỠ = 3700
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN NHỠ = 3700
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
_________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 3900 
_________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
__________________________
+ 7 PLUS :
 
128GB : ĐỎ : LÊN VỎ = 7100
_________
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 6400
VỎ ZIN NHỠ = 6200
VỎ ZIN PHẨY = 6400
VỎ ZIN ĐẸP = 6700
___
128GB :
LÊN VỎ = 7100
VỎ ZIN NHỠ = 6900
VỎ ZIN PHẨY = 7100
VỎ ZIN ĐẸP = 7400
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 6200
VỎ ZIN NHỠ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6200
VỎ ZIN ĐẸP = 6500
___
128GB:
LÊN VỎ = 6900
VỎ ZIN NHỠ= 6700
VỎ ZIN PHẨY = 6900
VỎ ZIN ĐẸP = 7200
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 6200
VỎ ZIN NHỠ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6200
VỎ ZIN ĐẸP = 6500
___
128GB:
LÊN VỎ = 6900
VỎ ZIN NHỠ = 6700
VỎ ZIN PHẨY = 6900
VỎ ZIN ĐẸP = 7200
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 6200
VỎ ZIN NHỠ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6200
VỎ ZIN ĐẸP = 6500
___
128GB:
LÊN VỎ = 6900
VỎ ZIN NHỠ = 6700
VỎ ZIN PHẨY = 6900
VỎ ZIN ĐẸP = 7200
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
___
64GB :
LÊN VỎ = 4500
VỎ ZIN NHỠ = 4300
VỎ ZIN PHẨY = 4500
VỎ ZIN ĐẸP = 4700
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3300
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
___
32GB:
LÊN VỎ = 3850
VỎ ZIN NHỠ = 3650
VỎ ZIN PHẨY = 3850
VỎ ZIN ĐẸP = 4050
___
64GB:
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3300
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
___
64GB:
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3300
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
___
32GB:
LÊN VỎ = 3850
VỎ ZIN NHỠ = 3650
VỎ ZIN PHẨY = 3850
VỎ ZIN ĐẸP = 4050
___
64GB:
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
__________________________
+ 6S :
MÀU ĐEN
32GB :
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN NHỠ = 2550
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 2900
__________
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN NHỠ = 2550
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 2900
___
64GB:
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN NHỠ = 3050
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3400
__________
MÀU HỒNG 
16GB:
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ = 2350
VỎ ZIN PHẨY = 2500
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
___
64GB:
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
__________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ = 2350
VỎ ZIN PHẨY = 2500
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
___
64GB :
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ = 2350
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
___
64GB:
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2950
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2950
VỎ ZIN ĐẸP = 3150
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3550
VỎ ZIN NHỠ = 3350
VỎ ZIN PHẨY = 3550
VỎ ZIN ĐẸP = 3750
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2850
VỎ ZIN NHỠ = 2650
VỎ ZIN PHẨY = 2850
VỎ ZIN ĐẸP = 3050
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3450
VỎ ZIN NHỠ = 3250
VỎ ZIN PHẨY = 3450
VỎ ZIN ĐẸP = 3650
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2850
VỎ ZIN NHỠ = 2650
VỎ ZIN PHẨY = 2850
VỎ ZIN ĐẸP = 3050
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3450
VỎ ZIN NHỠ = 3150
VỎ ZIN PHẨY = 3450
VỎ ZIN ĐẸP = 3650
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2250
VỎ ZIN NHỠ = 2150
VỎ ZIN PHẨY = 2250
VỎ ZIN ĐẸP = 2450
___
64GB :
LÊN VỎ = 2450
VỎ ZIN NHỠ  = 2350
VỎ ZIN PHẨY = 2450
VỎ ZIN ĐẸP = 2650
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2100
VỎ ZIN NHỠ  = 2000
VỎ ZIN PHẨY = 2100
VỎ ZIN ĐẸP = 2300
___
64GB :
LÊN VỎ = 2300
VỎ ZIN NHỠ  = 2200
VỎ ZIN PHẨY = 2300
VỎ ZIN ĐẸP = 2500
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2100
VỎ ZIN NHỠ = 2000
VỎ ZIN PHẨY = 2100
VỎ ZIN ĐẸP = 2300
___
64GB :
LÊN VỎ = 2300
VỎ ZIN NHỠ = 2200
VỎ ZIN PHẨY = 2300
VỎ ZIN ĐẸP = 2500