CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.
 
    0971799799 (Khách mua về bán lun)
0766799799 (Lấy zin đẹp,phẩy đẹp,nhỡ cũ)
 
Làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.
 
+ MÁY BÁN RA PIN TRÊN 80%.PIN NEW TUỲ DÒNG MÀ + 120-150k.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG TRONG 24H.
+ NHẬN HÀNG KIỂM TRA MAIN LUÔN (SỬA BACK ĐỦ TIỀN), ĐỂ LÂU KO GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
____________
HÀNG XẤU KÍNH LÀNH BAO FULL CAM,PQ.
GIÁ SL 10c. LẺ 1,2c THÊM 100k.
   6s64 các màu bao full >>> 
7g32 các màu bao full >>> 
    6s plus 64 đều màu >> 
7p32 các màu bao full >> gọi
    7p128 đen-hồng bao full >> gọi
8p 3d 3v 2 đỏ >>> 
 
__________________________ 
+ PROMAX 64GB: ZIN 99
ĐEN =
XANH = 
VÀNG = 
__________________________
+ 11 64GB: ZIN 99
HÀNG CÒN BH
ĐEN = HBH 13500 (CBH 2021 14500)
ĐỎ = (BH 2021 14600)
TÍM = (BH 2021 14600)
TRẮNG = (BH 2021 15000)
XANH = 
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99 (CBH +300)
>PHẨY ĐẸP GIẢM 500k
 >>NHỠ CŨ GIẢM 1TR
VÀNG = 
ĐEN = 
TRẮNG = 
 
 
+ MAX 256GB: ZIN 99 (CBH +300)
PHẨY ĐẸP GIẢM 500k
 VÀNG = 
ĐEN = 
TRẮNG = 
 
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99 (CBH +300)
>PHẨY ĐẸP GIẢM 500
>>NHỠ CŨ GIẢM 1TR
ĐEN = 
TRẮNG =
VÀNG = 
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 
TRẮNG = 
>TRẮNG (ÉP KÍNH ZIN) = 
>>TRẮNG (ÉP CẢM ỨNG) = 
 
__________________
+ 8 PLUS 64GB: LV LOẠI 1 (380k)
 
>>64GB ZIN ĐẸP & PHẨY GIÁ gọi
 
ĐEN = 7300
VỎ ZIN PHẨY = 7300
VỎ ZIN ĐẸP = 7700
_________
TRẮNG = 7300
VỎ ZIN PHẨY = 7300
VỎ ZIN ĐẸP = 7700
_________
VÀNG = 7600
VỎ ZIN PHẨY = 7600
VỎ ZIN ĐẸP = 8000
_________
ĐỎ = 7600
VỎ ZIN PHẨY = 7600
VỎ ZIN ĐẸP = 8000
__________________________
+ 7G :
 
>>32GB ZIN ĐẸP & PHẨY GIÁ gọi
 
>>>>BÁN SET 10c (LV) GIÁ gọi
 
MÀU VÀNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
_________
MÀU HỒNG 
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
_________
MÀU TRẮNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
__________________________
+ 7 PLUS : LV LOẠI 1 (270k)
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6000
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 6700
VỎ ZIN PHẨY = 6700
VỎ ZIN ĐẸP = 7100
ĐỎ : LÊN VỎ = 
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 5700
VỎ ZIN PHẨY = 5700
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 6400
VỎ ZIN PHẨY = 6400
VỎ ZIN ĐẸP = 6800
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 5700
VỎ ZIN PHẨY = 5700
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 6400
VỎ ZIN PHẨY = 6400
VỎ ZIN ĐẸP = 6800
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 5700
VỎ ZIN PHẨY = 5700
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 6400
VỎ ZIN PHẨY = 6400
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 6S PLUS :
 
>>64GB ZIN ĐẸP & PHẨY HỒNG nhiều = 
 
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 3650
 
32GB:
LÊN VỎ = 3850
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB : 
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4400
__________
MÀU HỒNG
16GB:
LÊN VỎ = 3450

32GB:
LÊN VỎ = 3650
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 3450

32GB:
LÊN VỎ = 3650
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________________________
+ 6S :
 
>> 64GB ZIN ĐẸP & PHẨY 1 MÀU VÀNG = 
 
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 2600
 
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 2950
VỎ ZIN PHẨY = 2950
VỎ ZIN ĐẸP = 3150
__________
MÀU HỒNG
16GB:
LÊN VỎ = 2400
 
32GB
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP =
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 2400
 
32GB:
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP =
__________________________