CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799 .GẶP BÉ MAI (ĐÔI KHI ĐANG BÁN HÀNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC,XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ KHÔNG BH PIN TỪ 6G > 7 PLUS.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG,VÂN TAY,FACE ID TRONG 24H.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
Hộp,sạc,cáp chip 8ic,tai nghe zin : 6G > X.

 
HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
 
+ iPAD : ZIN 99
 
- Mini 4 16GB :
ĐEN = 4800
TRẮNG = 4800
VÀNG = 5000
_________
 
- Mini 4 32GB :
ĐEN = 5300
TRẮNG = 5300
VÀNG = 5500
_________
- Air 2 16GB : 5c giảm 200/c.
ĐEN = 4800
TRẮNG = 4800
VÀNG = 5000
_________
 
- Air 2 32GB :
ĐEN = 5300
TRẮNG = 5300
VÀNG = 5500
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99
 VÀNG = 15500 (CBH 15800)
ĐEN = 14500 (CBH 14800)
TRẮNG = 14300 (Âu)

+ MAX 256GB: ZIN 99
 VÀNG = 16500 (CBH 17000)
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99
ĐEN = 12300
TRẮNG = 12300
VÀNG = 12800
__________________________
+ XR 64GB: ZIN 99
ĐEN = TRẮNG = 10200 (CBH 10400)
ĐỎ = CAM = 10300 (CBH 10500)
VÀNG = XANH = 10400 (CBH 10600)
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 10500
TRẮNG = 10600
 
+ X 256GB: ZIN 99
TRẮNG = 11450
__________________
 
+ 8 PLUS 64GB: LV
ĐEN = 7600
VỎ ZIN PHẨY = 7600
_________
TRẮNG = 7600
VỎ ZIN PHẨY = 7600
_________
VÀNG = 7800 (MVT = 6300)
VỎ ZIN PHẨY = 7800
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
ĐỎ = 7800 (MVT = 6300)
VỎ ZIN PHẨY = 7800
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 7G :
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN NHỠ = 3400
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3800
_________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3300
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
_________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3300
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
__________________________
+ 7 PLUS :
 
128GB : ĐỎ : LÊN VỎ = 6200
_________
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 5800 (MVT = 4500)
VỎ ZIN NHỠ = 5600
VỎ ZIN PHẨY = 5800
VỎ ZIN ĐẸP = 6100
___
128GB :
LÊN VỎ = 6200
VỎ ZIN NHỠ = 6000
VỎ ZIN PHẨY = 6200
VỎ ZIN ĐẸP = 6500
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 5500 (MVT = 4500)
VỎ ZIN NHỠ = 5300
VỎ ZIN PHẨY = 5500
VỎ ZIN ĐẸP = 5800
___
128GB:
LÊN VỎ = 5900
VỎ ZIN NHỠ= 5700
VỎ ZIN PHẨY = 5900
VỎ ZIN ĐẸP = 6200
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 5600 (MVT = 4500)
VỎ ZIN NHỠ = 5400
VỎ ZIN PHẨY = 5600
VỎ ZIN ĐẸP = 5900
___
128GB:
LÊN VỎ = 6000
VỎ ZIN NHỠ = 5800
VỎ ZIN PHẨY = 6000
VỎ ZIN ĐẸP = 6300
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 5600 (MVT = 4500)
VỎ ZIN NHỠ = 5400
VỎ ZIN PHẨY = 5600
VỎ ZIN ĐẸP = 5900
___
128GB:
LÊN VỎ = 6000
VỎ ZIN NHỠ = 5800
VỎ ZIN PHẨY = 6000
VỎ ZIN ĐẸP = 6300
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 3650
VỎ ZIN NHỠ = 3450
VỎ ZIN PHẨY = 3650
VỎ ZIN ĐẸP = 3850
___
64GB :
LÊN VỎ = 4400
VỎ ZIN NHỠ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4400
VỎ ZIN ĐẸP = 4600
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 3450
VỎ ZIN NHỠ = 3250
VỎ ZIN PHẨY = 3450
VỎ ZIN ĐẸP = 3650
___
32GB:
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
___
64GB:
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 3450
VỎ ZIN NHỠ = 3250
VỎ ZIN PHẨY = 3450
VỎ ZIN ĐẸP = 3650
___
64GB:
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 3450
VỎ ZIN NHỠ = 3250
VỎ ZIN PHẨY = 3450
VỎ ZIN ĐẸP = 3650
___
32GB:
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
___
64GB:
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________________________
+ 6S :
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN NHỠ = 2450
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
___
64GB:
LÊN VỎ = 3100
VỎ ZIN NHỠ = 2950
VỎ ZIN PHẨY = 3100
VỎ ZIN ĐẸP = 3300
__________
MÀU HỒNG 
16GB:
LÊN VỎ = 2400
VỎ ZIN NHỠ = 2250
VỎ ZIN PHẨY = 2400
VỎ ZIN ĐẸP = 2600
___
64GB:
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3100
__________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2400
VỎ ZIN NHỠ = 2250
VỎ ZIN PHẨY = 2400
VỎ ZIN ĐẸP = 2600
___
64GB :
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3100
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2400
VỎ ZIN NHỠ = 2250
VỎ ZIN PHẨY = 2400
VỎ ZIN ĐẸP = 2600
___
64GB:
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3100
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN NHỠ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3100
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3400
VỎ ZIN NHỠ = 3200
VỎ ZIN PHẨY = 3400
VỎ ZIN ĐẸP = 3600
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN NHỠ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3100
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN NHỠ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3100
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2050
VỎ ZIN NHỠ = 1950
VỎ ZIN ĐẸP = 2050
___
64GB :
LÊN VỎ = 2350
VỎ ZIN NHỠ  = 2250
VỎ ZIN ĐẸP = 2350
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 1900
VỎ ZIN NHỠ  = 1800
VỎ ZIN ĐẸP = 1900
___
64GB :
LÊN VỎ = 2200
VỎ ZIN NHỠ  = 2100
VỎ ZIN ĐẸP = 2200
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 1900
VỎ ZIN NHỠ = 1800
VỎ ZIN ĐẸP = 1900
___
64GB :
LÊN VỎ = 2200
VỎ ZIN NHỠ = 2100
VỎ ZIN ĐẸP = 2200