CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO,FACE : 0971799799 .GẶP BÉ MAI (ĐÔI KHI ĐANG BÁN HÀNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC,XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9g - 19g.CN 9g-15g.BH SAU 11 GIỜ.
SAU GIỜ LÀM VIỆC CẦN GÌ LH TRỰC TIẾP 0971799799.
 
 
LƯU Ý:
- MẤT TEM KO BH MÀN HÌNH,CHỈ BH MAIN BO KHI CÒN KT ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).

PIN >70%.BH PIN + (100K-120K).
BH 1 TUẦN.LỖI ĐỔI HOẶC BACK TIỀN TUỲ YÊU CẦU CỦA KHÁCH.
 
 
TRƯỜNG HỢP KO BH :MÀN HÌNH-CẢM ỨNG,CAMERA,KO NGUỒN VÀ KO KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
Hộp,sạc,cáp chip 8ic,tai nghe zin : 6G > X.
 
HÀNG QUỐC TẾ (KHÔNG BÁN LOCK).
 
TẤT CẢ GIÁ LÀ HÀNG CHÂU ÂU,MỸ VÀ NHẬT.
 
+ IPAD AIR 1: ZIN 99
16GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
___
32GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
__________________________
+ IPAD AIR 2: ZIN 99
16GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
___
32GB :
TRẮNG = 
VÀNG = 
 
__________________________
+ IPAD GEN 5: ZIN 99
32GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
VÀNG = 
__________________________
+ MINI 3 : ZIN 99
16GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
VÀNG = 
 
__________________________
+ MINI 4 : ZIN 99
32GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
VÀNG = 
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 15,000
TRẮNG = 
___
+ X 256GB: ZIN 99
ĐEN = 16,300
TRẮNG = 
__________________________
+ 8 PLUS 64GB: ZIN 99
ĐEN = 12,000
TRẮNG = 12,500
VÀNG = 12,800
ĐỎ = 13,000
___
+ 8 PLUS 256GB: ZIN 99
ĐEN = 
__________________________
+ 7G :
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 5400
VỎ ZIN NHỠ = 5200
VỎ ZIN PHẨY = 5400
VỎ ZIN ĐẸP = 5700
___
128GB :
VỎ ZIN NHỠ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 7200
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN NHỠ = 5100
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
_________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 5200
VỎ ZIN NHỠ = 5000
VỎ ZIN PHẨY = 5200
VỎ ZIN ĐẸP = 5500
_________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN NHỠ = 5100
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
__________________________
+ 7 PLUS :
 
ĐỎ 128GB : LÊN VỎ = 9400
_________
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 8200
VỎ ZIN NHỠ = 8000
VỎ ZIN PHẨY = 8200
VỎ ZIN ĐẸP = 8700
___
128GB :
LÊN VỎ = 9000
VỎ ZIN NHỠ = 8800
VỎ ZIN PHẨY = 9000
VỎ ZIN ĐẸP =
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 7900
VỎ ZIN NHỠ = 7700
VỎ ZIN PHẨY = 7900
VỎ ZIN ĐẸP = 8400
___
128GB:
LÊN VỎ = 8700
VỎ ZIN NHỠ= 8500
VỎ ZIN PHẨY = 8700
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 7800
VỎ ZIN NHỠ = 7600
VỎ ZIN PHẨY = 7800
VỎ ZIN ĐẸP = 8300
___
128GB:
LÊN VỎ = 8600
VỎ ZIN NHỠ = 8400
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 9600
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 7900
VỎ ZIN NHỠ = 7700
VỎ ZIN PHẨY = 7900
VỎ ZIN ĐẸP = 8400
___
128GB:
LÊN VỎ = 8700
VỎ ZIN NHỠ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 5200
VỎ ZIN NHỠ = 5000
VỎ ZIN PHẨY = 5200
VỎ ZIN ĐẸP = 5550
___
64GB :
LÊN VỎ = 6100
VỎ ZIN NHỠ = 5900
VỎ ZIN PHẨY = 6100
VỎ ZIN ĐẸP = 6450
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 5000
VỎ ZIN NHỠ = 4800
VỎ ZIN PHẨY = 5000
VỎ ZIN ĐẸP = 5350
___
64GB:
LÊN VỎ = 5800
VỎ ZIN NHỠ = 5600
VỎ ZIN PHẨY = 5800
VỎ ZIN ĐẸP = 6150
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 5000
VỎ ZIN NHỠ = 4800
VỎ ZIN PHẨY = 5000
VỎ ZIN ĐẸP = 5350
___
64GB:
LÊN VỎ = 5800
VỎ ZIN NHỠ = 5600
VỎ ZIN PHẨY = 5800
VỎ ZIN ĐẸP = 6150
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 5000
VỎ ZIN NHỠ = 4800
VỎ ZIN PHẨY = 5000
VỎ ZIN ĐẸP = 5350
___
64GB:
LÊN VỎ = 5800
VỎ ZIN NHỠ = 5600
VỎ ZIN PHẨY = 5800
VỎ ZIN ĐẸP = 6150
__________________________
+ 6S :
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 3700
VỎ ZIN NHỠ = 3550
VỎ ZIN PHẨY = 3700
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4160
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4550
__________
MÀU HỒNG 
16GB:
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3350
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3950
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4350
__________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3350
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB :
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3950
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4350
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN NHỠ = 3350
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3950
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4350
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4600
___
64GB : (128GB +400)
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN NHỠ = 5100
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN NHỠ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 4800
VỎ ZIN NHỠ = 4600
VỎ ZIN PHẨY = 4800
VỎ ZIN ĐẸP = 5100
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN NHỠ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 4800
VỎ ZIN NHỠ = 4600
VỎ ZIN PHẨY = 4800
VỎ ZIN ĐẸP = 5100
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB :
LÊN VỎ =
VỎ ZIN NHỠ  = 
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
VỎ ZIN PHẨY =
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ = 
VỎ ZIN PHẨY =
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
 
+ 5S 16GB : VỎ ZIN ĐẸP (10c giảm 50/c)
MÀU ĐEN = TRẮNG = 1650
MÀU VÀNG = 1800
__________________________