CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.
 
    0971799799 (Khách mua về bán lun)
0766799799 (Lấy zin đẹp,phẩy đẹp,nhỡ cũ)
 
Làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.
 
+ MÁY BÁN RA PIN TRÊN 80%.PIN NEW TUỲ DÒNG MÀ + 120-150k.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG TRONG 24H.
+ NHẬN HÀNG KIỂM TRA MAIN LUÔN (SỬA BACK ĐỦ TIỀN), ĐỂ LÂU KO GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
____________
HÀNG XẤU KÍNH LÀNH BAO FULL CAM,PQ.
GIÁ SL 10c. LẺ 1,2c THÊM 100k.
   6s64 các màu bao full >>> 
7g32 các màu bao full >>> 
    6s plus 64 đều màu >> 
7p32 các màu bao full >> gọi
    7p128 đen-hồng bao full >> gọi
8p 3d 3v 2 đỏ >>> 
 
__________________________ 
+ PROMAX 64GB: ZIN 99
BÁN SET 
ĐEN =
XANH = 21800
VÀNG = 22000
__________________________
+ 11 64GB: ZIN 99
BÁN SET (2Đ 1ĐỎ 1TÍM 1TR 1X) = 
ĐEN = 
ĐỎ = 
TÍM = 
TRẮNG = 
XANH = 
 
+11 128GBZIN 99
BÁN SET (2Đ 1ĐỎ 1TÍM 1TR 1X) = 
ĐEN = 
ĐỎ = 
TÍM = 
TRẮNG = 
XANH = 
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99 (CBH +300)
>PHẨY ĐẸP GIẢM 500k
 >>NHỠ CŨ GIẢM 1TR
  >>>>BÁN SET 10c GIÁ gọi
 VÀNG = 
ĐEN = 
TRẮNG = 13400
 
 
+ MAX 256GB: ZIN 99 (CBH +300)
PHẨY ĐẸP GIẢM 500k
 VÀNG = 
ĐEN = 
TRẮNG = 
 
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99 (CBH +300)
>PHẨY ĐẸP GIẢM 500
>>NHỠ CŨ GIẢM 1TR
ĐEN = 
TRẮNG =
VÀNG = 
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 
TRẮNG = 
>TRẮNG (ÉP KÍNH ZIN) = 
>>TRẮNG (ÉP CẢM ỨNG) = 
 
__________________
+ 8 PLUS 64GB: LV LOẠI 1 (380k)
 
>>64GB ZIN ĐẸP & PHẨY GIÁ gọi
 
>>>>BÁN SET 10c (LV) GIÁ gọi
 
ĐEN = 7900
VỎ ZIN PHẨY = 7900
VỎ ZIN ĐẸP = 8300
_________
TRẮNG = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
VÀNG = 8200
VỎ ZIN PHẨY = 8200
VỎ ZIN ĐẸP = 8600
_________
ĐỎ = 8200
VỎ ZIN PHẨY = 8200
VỎ ZIN ĐẸP = 8600
__________________________
+ 7G :
 
>>32GB ZIN ĐẸP & PHẨY GIÁ gọi
 
>>>>BÁN SET 10c (LV) GIÁ gọi
 
MÀU VÀNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU HỒNG 
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU TRẮNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 7 PLUS : LV LOẠI 1 (270k)
 
>>32GB ZIN ĐẸP & PHẨY GIÁ
(128GB)
 
>>>>BÁN SET 10c (LV) GIÁ
(128GB )
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
ĐỎ : LÊN VỎ = 
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 6750
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 6750
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
128GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 6S PLUS :
 
>>64GB ZIN ĐẸP & PHẨY HỒNG nhiều = 
 
MÀU VÀNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
64GB : 
LÊN VỎ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4200
VỎ ZIN ĐẸP = 4500
__________
MÀU HỒNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________
MÀU ĐEN
32GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________________________
+ 6S :
 
>> 64GB ZIN ĐẸP & PHẨY 1 MÀU VÀNG = 
 
MÀU VÀNG
32GB:
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
__________
MÀU HỒNG
32GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB :
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP =
__________
MÀU ĐEN
32GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 
 
64GB:
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP =
__________________________