ĐT: 0971799799 (BÉ BÁN HÀNG)

GIỜ LÀM VIỆC: T2-T7 9H-19H. CN 9H-15H.

____________

BẢO HÀNH:

+ PIN 80%, NẾU PIN NEW (EU) + THÊM TUỲ LOẠI.

+ MÀN HÌNH,NGUỒN,VÂN TAY,FID TRONG 24H.

+BAO TEST MAIN 1 TUẦN.LỖI LÀ ĐỔI (KO CÓ MÁY BACK ĐỦ TIỀN).

TRƯỜNG HỢP KO BH: TREO TÁO CÁP,KO KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI.

 

________

+ 12 PM 128: ZIN 99

Bản LL

ĐEN = 26300

XANH = 26800

TRẮNG = 27300

VÀNG = 27300

____

+ 12 PM 256: ZIN 99

Bản LL

ĐEN = 28400

XANH = 28900

TRẮNG = 29400

VÀNG = 29400

 

________

+ 12 PRO 128: ZIN 99

VÀNG = 24000

 

________

+ 11 PM 64: ZIN 99

SET 2Đ 2X 1T 1V = 18200

SET LÊN VỎ 2Đ 2X 1T 1V =

ZIN PHẨY -300 >1TR

NHỠ 

 

ĐEN = 18200

XANH = 18700

TRẮNG = 19500

VÀNG = 19500

________

+ 11 64: ZIN 99

SET 3Đ 1Đỏ 1Tím = 12350

SET 6Đ 2Đỏ 2Tím 1TR 1X = 12350

SET LÊN VỎ 3Đ 1Đỏ 1Tím = 11950

ZIN PHẨY -300 >500k

NHỠ 

 

ĐEN = ĐỎ = 12550

TÍM = 12750

TRẮNG = 13550

XANH = 13750

________

+ XSM 64: ZIN 99

SET 4Đ 2T 4V = 10700

SET LÊN VỎ 3Đ 1T 3V = 10300

ZIN PHẨY -300 > 1TR

NHỠ 

 

ĐEN = 10900

TRẮNG = 11200

VÀNG = 11900 ( 5c 11700)

___

+ XSM 256: ZIN 99

SET

ZIN PHẨY -300 > 1TR

NHỠ 

 

ĐEN = 

TRẮNG = 

VÀNG = 

________

+ XS 64: ZIN 99

VÀNG = (5c  )

 

 

________

+ X64: ZIN 99

TRẮNG = 7500 (Màn lô 6000)

(5c 7300)

 

________

+ 8PLUS 64: (pin new eu +150)

ZIN ĐẸP (7Đ 1T 5V 1ĐỎ) = 6500

ZIN PHẨY (5Đ 1T 5V 1ĐỎ) = 6100

XẤU NHỠ LÀNH (7Đ 1T 5V 1ĐỎ) = 5650


ĐEN

VỎ ZIN PHẨY = 6100

VỎ ZIN ĐẸP = 6600

___

TRẮNG

VỎ ZIN PHẨY = 6300

VỎ ZIN ĐẸP = 6800

___

VÀNG

VỎ ZIN PHẨY = 6300

VỎ ZIN ĐẸP = 6800

___

ĐỎ

VỎ ZIN PHẨY = 6300

VỎ ZIN ĐẸP = 6800

________

+ 6SPLUS: (pin new eu +100)

HỒNG

-16GB

LÊN VỎ = 3100

VỎ ZIN PHẨY = 3100

VỎ ZIN ĐẸP = 3300

___

VÀNG

-16GB

LÊN VỎ = 3300

VỎ ZIN PHẨY = 3300

VỎ ZIN ĐẸP = 3500

________

+ 6S: (pin new eu +100)

VÀNG

-64GB

LÊN VỎ = 2800 (12c 2600)

___

ĐEN

-32GB

LÊN VỎ = 2500

VỎ ZIN PHẨY = 2500

___

HỒNG

-32GB

LÊN VỎ = 2600

VỎ ZIN PHẨY = 2600

________