CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799 .GẶP BÉ MAI (ĐÔI KHI ĐANG BÁN HÀNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC,XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ KHÔNG BH PIN TỪ 6G > 7 PLUS.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG,VÂN TAY,FACE ID TRONG 24H.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
Hộp,sạc,cáp chip 8ic,tai nghe zin : 6G > X.
 
 


HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
 
+ iPAD : ZIN 99
 
- Mini 4 16GB :
ĐEN = 5050
TRẮNG = 5050
VÀNG = 5250
_________
 
- Mini 4 32GB :
ĐEN = 5550
TRẮNG = 5550
VÀNG = 5750
_________
- Air 1 16GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
VÀNG = 
_________
- Air 2 16GB :
ĐEN = 5000
TRẮNG = 5000
VÀNG = 5200
_________
 
- Air 2 32GB :
ĐEN = 5650
TRẮNG = 5650
VÀNG = 5850
_________
 
- Air 2 128GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 6600
VÀNG = 
_________
 
- GEN 5 32GB :
ĐEN = 
TRẮNG = 
ĐỒNG = 
_________
 
- GEN 6 32GB :
ĐEN = 6200
TRẮNG = 
ĐỒNG = 
_________
 
- Pro 9.7   :
ĐEN =
TRẮNG = 
ĐỒNG = 
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99
 VÀNG = 18500
ĐEN = 17850
TRẮNG = 17950
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99
ĐEN = 15500
TRẮNG = 15600
VÀNG = 15800
__________________________
+ XR 64GB: ZIN 99
ĐEN = 11500
TRẮNG = CAM = 12000
ĐỎ = XANH = 12200
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 13000
TRẮNG = 13200
__________________________
 
+ 8 PLUS 64GB: LV
ĐEN = 9300
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
TRẮNG = 9500
VỎ ZIN ĐẸP = 10250
_________
VÀNG = 10000
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
ĐỎ = 10000
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 7G :
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
___
128GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN NHỠ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
___
128GB :
LÊN VỎ =
VỎ ZIN ĐẸP =
_________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN NHỠ = 3700
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
___
128GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
_________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN NHỠ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
___
128GB :
LÊN VỎ =
VỎ ZIN PHẨY = 
__________________________
+ 7 PLUS :
 
128GB : ĐỎ : LÊN VỎ = 7850
_________
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 6850
VỎ ZIN NHỠ = 6650
VỎ ZIN PHẨY = 6850
VỎ ZIN ĐẸP = 7150
___
128GB :
LÊN VỎ = 7850
VỎ ZIN NHỠ = 7650
VỎ ZIN PHẨY = 7850
VỎ ZIN ĐẸP = 8150
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 6650
VỎ ZIN NHỠ = 6450
VỎ ZIN PHẨY = 6650
VỎ ZIN ĐẸP = 6950
___
128GB:
LÊN VỎ = 7650
VỎ ZIN NHỠ= 7450
VỎ ZIN PHẨY = 7650
VỎ ZIN ĐẸP = 7950
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 6650
VỎ ZIN NHỠ = 6450
VỎ ZIN PHẨY = 6650
VỎ ZIN ĐẸP = 6950
___
128GB:
LÊN VỎ = 7650
VỎ ZIN NHỠ = 7450
VỎ ZIN PHẨY = 7650
VỎ ZIN ĐẸP = 7950
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 6650
VỎ ZIN NHỠ = 6450
VỎ ZIN PHẨY = 6650
VỎ ZIN ĐẸP = 6950
___
128GB:
LÊN VỎ = 7650
VỎ ZIN NHỠ = 7450
VỎ ZIN PHẨY = 7650
VỎ ZIN ĐẸP = 7950
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN NHỠ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
___
64GB :
LÊN VỎ = 4800
VỎ ZIN NHỠ = 4600
VỎ ZIN PHẨY = 4800
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN NHỠ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4000
___
32GB:
LÊN VỎ = 4150
VỎ ZIN NHỠ = 3950
VỎ ZIN PHẨY = 4150
VỎ ZIN ĐẸP = 4350
___
64GB:
LÊN VỎ = 4600
VỎ ZIN NHỠ = 4400
VỎ ZIN PHẨY = 4600
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN NHỠ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4000
___
64GB:
LÊN VỎ = 4600
VỎ ZIN NHỠ = 4400
VỎ ZIN PHẨY = 4600
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN NHỠ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4000
___
32GB:
LÊN VỎ = 4150
VỎ ZIN NHỠ = 3950
VỎ ZIN PHẨY = 4150
VỎ ZIN ĐẸP = 4350
___
64GB:
LÊN VỎ = 4600
VỎ ZIN NHỠ = 4400
VỎ ZIN PHẨY = 4600
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
__________________________
+ 6S :
MÀU ĐEN
32GB :
LÊN VỎ = 2850
VỎ ZIN NHỠ = 2650
VỎ ZIN PHẨY = 2850
VỎ ZIN ĐẸP = 3050
__________
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN NHỠ = 2650
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
___
64GB:
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN NHỠ = 3150
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
__________
MÀU HỒNG 
16GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN NHỠ = 2450
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
___
64GB:
LÊN VỎ = 3100
VỎ ZIN NHỠ = 2950
VỎ ZIN PHẨY = 3100
VỎ ZIN ĐẸP = 3300
__________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN NHỠ = 2450
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
___
64GB :
LÊN VỎ = 3100
VỎ ZIN NHỠ = 2950
VỎ ZIN PHẨY = 3100
VỎ ZIN ĐẸP = 3300
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN NHỠ = 2450
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
___
64GB:
LÊN VỎ = 3100
VỎ ZIN NHỠ = 2950
VỎ ZIN PHẨY = 3100
VỎ ZIN ĐẸP = 3300
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 3050
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3050
VỎ ZIN ĐẸP = 3250
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3650
VỎ ZIN NHỠ = 3450
VỎ ZIN PHẨY = 3650
VỎ ZIN ĐẸP = 3850
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2950
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2950
VỎ ZIN ĐẸP = 3150
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3550
VỎ ZIN NHỠ = 3350
VỎ ZIN PHẨY = 3550
VỎ ZIN ĐẸP = 3750
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2950
VỎ ZIN NHỠ = 2750
VỎ ZIN PHẨY = 2950
VỎ ZIN ĐẸP = 3150
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3550
VỎ ZIN NHỠ = 3350
VỎ ZIN PHẨY = 3550
VỎ ZIN ĐẸP = 3750
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2300
VỎ ZIN NHỠ = 2200
VỎ ZIN PHẨY = 2300
VỎ ZIN ĐẸP = 2500
___
64GB :
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ  = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2500
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2150
VỎ ZIN NHỠ  = 2050
VỎ ZIN PHẨY = 2150
VỎ ZIN ĐẸP = 2350
___
64GB :
LÊN VỎ = 2350
VỎ ZIN NHỠ  = 2250
VỎ ZIN PHẨY = 2350
VỎ ZIN ĐẸP = 2550
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2150
VỎ ZIN NHỠ = 2050
VỎ ZIN PHẨY = 2150
VỎ ZIN ĐẸP = 2350
___
64GB :
&