CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.
 
    0971799799 (Khách mua về bán lun)
0766799799 (Lấy zin đẹp,phẩy đẹp,nhỡ cũ)
    0888799799 (Dành để giải đáp,phản ánh)
 
Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
+ MÁY BÁN RA PIN TRÊN 80%.PIN NEW TUỲ DÒNG MÀ + 120-150k.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG TRONG 24H.
+ NHẬN HÀNG KIỂM TRA MAIN LUÔN (SỬA BACK ĐỦ TIỀN), ĐỂ LÂU KO GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
____________
HÀNG XẤU KÍNH LÀNH BAO FULL CAM,PQ.
GIÁ SL 10c. LẺ 1,2c THÊM 100k.
   6s32 Đen nhiều bao full 
7g32 đen nhiều bao full 2750
    6s plus 64 các màu 
7p32 đen nhiều bao full 4450
    7p128 đen-hồng bao full 5200 (hết)
8p đen-vàng bao full 6200 (hết)
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99 (CBH +300)
PHẨY ĐẸP GIẢM 500k
NHỠ CŨ GIẢM 1TR
 VÀNG = 14200
ĐEN = 13200
TRẮNG = 13500
 
 
+ MAX 256GB: ZIN 99 (CBH +300)
PHẨY ĐẸP GIẢM 500k
 VÀNG = 
ĐEN =  
TRẮNG = 
 
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99 (CBH +300)
PHẨY ĐẸP GIẢM 500
NHỠ CŨ GIẢM 1TR
ĐEN = 10500
TRẮNG = 10800
VÀNG = 11500
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
KÍNH XƯỚC HOẶC CHẤM LI TI DÁN CL ĐẸP 9200
ĐEN = 
TRẮNG = 9400
TRẮNG (ÉP KÍNH ZIN) = 9000
 
__________________
+ 8 PLUS 64GB: LV CAO CẤP (256GB +700)
 
5Đ- 3V -2 ĐỎ = 6800
 
ĐEN = 6700
VỎ ZIN PHẨY = 6700
VỎ ZIN ĐẸP = 7000
_________
TRẮNG = 7000
VỎ ZIN PHẨY = 7000
VỎ ZIN ĐẸP = 7300
_________
VÀNG = 7100
VỎ ZIN PHẨY = 7100
VỎ ZIN ĐẸP = 7400
_________
ĐỎ = 7000
VỎ ZIN PHẨY = 7000
VỎ ZIN ĐẸP = 7300
__________________________
+ 7G :
 
32GB zin hk (5đẹp,5đẹp phẩy) đen nhiều hơn chút = 32tr

MÀU VÀNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3400
VỎ ZIN PHẨY = 3400
VỎ ZIN ĐẸP = 3600
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3400
_________
MÀU HỒNG 
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3400
_________
MÀU TRẮNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3400
__________________________
+ 7 PLUS : LV CAO CẤP
 
32GB zin hongong (5 VỎ ZIN ĐẸP + 5 ZIN PHẨY ĐẸP) GIÁ 10c 51tr

MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 5300
VỎ ZIN PHẨY = 5300
VỎ ZIN ĐẸP = 5600
___
128GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
ĐỎ : LÊN VỎ = 
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 5100
VỎ ZIN PHẨY = 5100
VỎ ZIN ĐẸP = 5400
___
128GB:
LÊN VỎ = 5800
VỎ ZIN PHẨY = 5800
VỎ ZIN ĐẸP = 6100
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 5100
VỎ ZIN PHẨY = 5100
VỎ ZIN ĐẸP = 5400
___
128GB:
LÊN VỎ = 5800
VỎ ZIN PHẨY = 5800
VỎ ZIN ĐẸP = 6100
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 5100
VỎ ZIN PHẨY = 5100
VỎ ZIN ĐẸP = 5400
___
128GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 6S PLUS :
 
64GB zin hk (5đẹp,5đẹp phẩy) đen nhiều hơn chút = 38 triệu
 
MÀU VÀNG
64GB : 128GB +150
LÊN VỎ = 4000
VỎ ZIN PHẨY = 4000
VỎ ZIN ĐẸP = 4200
__________
MÀU HỒNG 
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4000
__________
MÀU TRẮNG
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4000
__________
MÀU ĐEN
32GB:
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
___
64GB: 128GB +150
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4000
__________________________
+ 6S :
 
32GB zin hk (5đẹp,5đẹp phẩy) đen nhiều hơn chút = 24 triệu

MÀU VÀNG
32GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2850
 
64GB:
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
__________
MÀU HỒNG
32GB:
LÊN VỎ = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2400
VỎ ZIN ĐẸP = 2600
 
64GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2400
VỎ ZIN ĐẸP = 2600
 
64GB :
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
__________
MÀU ĐEN
32GB:
LÊN VỎ = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2400
VỎ ZIN ĐẸP = 2600
 
64GB:
LÊN VỎ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2600
VỎ ZIN ĐẸP = 2800
__________________________