CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799 BÉ MAI (VIỆC GẤP XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).
Phản ánh chất lượng,giá cả & BH xin gọi 0907016026 (Phúc 32t).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ PIN TRÊN 70% TỪ 6G=> 6SPLUS.
+ PIN TRÊN 80% TỪ 7G=> XSMAX.
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG TRONG 24H.
+ NHẬN HÀNG KIỂM TRA MAIN LUÔN (SỬA BACK ĐỦ TIỀN), ĐỂ LÂU KO GIẢI QUYẾT MỌI TRƯỜNG HỢP.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
HÀNG QUỐC TẾ (BẢN ÂU,LL,J,ZP).
 
+ iPAD : ZIN 99
 
- Mini 4 16GB :
ĐEN = 4700
TRẮNG = 4700
VÀNG = 4800
_________
 
- Mini 4 32GB :
VÀNG = 5300
_________
- Air 2 16GB :
ĐEN = 4700
TRẮNG = 4700
VÀNG = 4800
_________
 
- Air 2 32GB :
VÀNG = 5300
__________________________
+ MAX 64GB: ZIN 99
3c 1Đ -1T -1V = 14400
 VÀNG = 15100 (CBH +300)
ĐEN = 14000 (CBH +300)
TRẮNG = 14300 (CBH +300)
 
 
+ MAX 256GB: ZIN 99
3c 1Đ -1T -1V = 
 VÀNG = 16200 (CBH +300)
ĐEN = 15000 (CBH +300)
TRẮNG = 15300 (CBH +300)
 
__________________________
+ XS 64GB: ZIN 99
4c 2Đ -2V = 11700
3c 1Đ -1T -1V = 11800
ĐEN = 11500 (CBH +300)
TRẮNG = 11500 (CBH +300)
VÀNG = 12500 (CBH +300)
__________________________
+ XR 64GB: ZIN 99
CAM = 9700 
 
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
4c 2Đ - 2T = 9800
ĐEN = 9800
TRẮNG = 10000
 
+ X 256GB: ZIN 99
TRẮNG = 10700
__________________
 
+ 8 PLUS 64GB: LV
4c 1Đ -1T -1V -1ĐỎ = 7300
ĐEN = 7300
VỎ ZIN PHẨY = 7300
_________
TRẮNG = 7300
VỎ ZIN PHẨY = 7300
_________
VÀNG = 7500 (MVT = 5600)
VỎ ZIN PHẨY = 7500
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
ĐỎ = 7500 (MVT = 5600)
VỎ ZIN PHẨY = 7500
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 7G :
MÀU VÀNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3800
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
___
128GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900 
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
_________
MÀU HỒNG 
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
_________
MÀU TRẮNG
32GB: (Mã 1778,1779)
LÊN VỎ = 3500
VỎ ZIN PHẨY = 3500
VỎ ZIN ĐẸP = 3700
__________________________
+ 7 PLUS :
128GB : ĐỎ : LÊN VỎ = 5850
_________
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 5400 (MVT = 4200)
VỎ ZIN PHẨY = 5400
VỎ ZIN ĐẸP = 5700
___
128GB :
LÊN VỎ = 5850
VỎ ZIN PHẨY = 5850
VỎ ZIN ĐẸP = 6150
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
ĐEN BÓNG ZIN ĐẸP = 5400
LÊN VỎ = 5200 (MVT = 4200)
VỎ ZIN PHẨY = 5200
VỎ ZIN ĐẸP = 5500
___
128GB:
LÊN VỎ = 5650
VỎ ZIN PHẨY = 5650
VỎ ZIN ĐẸP = 5950
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 5200 (MVT = 4200)
VỎ ZIN PHẨY = 5200
VỎ ZIN ĐẸP = 5500
___
128GB:
LÊN VỎ = 5650
VỎ ZIN PHẨY = 5650
VỎ ZIN ĐẸP = 5950
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 5200 (MVT = 4200)
VỎ ZIN PHẨY = 5200
VỎ ZIN ĐẸP = 5500
___
128GB:
LÊN VỎ = 5650
VỎ ZIN PHẨY = 5650
VỎ ZIN ĐẸP = 5950
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3800
___
64GB :
LÊN VỎ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4100
VỎ ZIN ĐẸP = 4300
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 3400
VỎ ZIN PHẨY = 3400
VỎ ZIN ĐẸP = 3600
___
64GB:
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
32GB:
LÊN VỎ = 3450
VỎ ZIN PHẨY = 3450
VỎ ZIN ĐẸP = 3650
___
64GB:
LÊN VỎ = 3900
VỎ ZIN PHẨY = 3900
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
__________________________
+ 6S :
MÀU VÀNG
64GB:
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 3200
__________
MÀU HỒNG 
64GB:
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
__________
MÀU TRẮNG
64GB :
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2350
VỎ ZIN PHẨY = 2350
VỎ ZIN ĐẸP = 2550
___
64GB:
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2900
VỎ ZIN PHẨY = 2900
VỎ ZIN ĐẸP = 3100
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3300
VỎ ZIN PHẨY = 3300
VỎ ZIN ĐẸP = 3500
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3400
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2800
VỎ ZIN PHẨY = 2800
VỎ ZIN ĐẸP = 3000
___
64GB : (128GB +200)
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 3400
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2050
VỎ ZIN ĐẸP = 2100
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 1900
VỎ ZIN ĐẸP = 1950
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 1900
VỎ ZIN ĐẸP = 1950