CỬA HÀNG PHÚC TOÀN 
ĐỊA CHỈ: 363 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10 (Bà Hom nối dài) .P AN LẠC. Q BÌNH TÂN.
 
ĐT: 0971799799 ; 0888799799  gặp Út.
Add kết bạn zalo,facebook sđt 0971799799
 
 
Mọi thắc mắc xin liên hệ 0907016026 gặp Toàn.
 
 
Làm việc T2 đến T7 : 9g - 19g.CN 9g-15g.
 
 
BH 1 TUẦN.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP KO BH : Pin,MÀN HÌNH-CẢM ỨNG,KO NGUỒN VÀ KO HIỆN IMEI.

HÀNG QUỐC TẾ
MAIN & MÀN HÌNH ZIN,CÓ VÂN TAY-BAO RESTORE- XOÁ CÀI ĐẶT !!

FULLBOX chuẩn ko lỗi 5,5s : 100k
FULLBOX chuẩn ko lỗi 6,6s : 150k
 
 
MÀN HÌNH iPHONE ZIN BỂ KÍNH: KO CHƠI ÉP CỔ.
 
MÀN HÌNH 5S KO BỂ 300
MÀN HÌNH 6G BỂ 
MÀN HÌNH 6PLUS BỂ 850
MÀN HÌNH 6S BỂ 
MÀN HÌNH 6S PLUS BỂ 
 
MÀN HÌNH iPHONE ZIN ÉP KÍNH LIỀN BAO ĐẸP : KO CHƠI ÉP CỔ.
 
MÀN HÌNH 5S/5G ÉP 400/450
MÀN HÌNH 6G ÉP 590
MÀN HÌNH 6 PLUS ÉP 1000
MÀN HÌNH 6S ÉP 900
MÀN HÌNH 6S PLUS ÉP 1600
 
GIÁ NGÀY 25 / 8 :
Giá có thể thay đổi mà ko báo trước !!
 
 
Ko BH Pin iphone
 
 
+ 6G :
 
MÀU ĐEN
16GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 4400
Kính đẹp,vỏ xấu = 4550
VỎ THAY = 4800
VỎ ZIN 98% = 
VỎ ZIN 98,5% = 4800
VỎ ZIN 99% = 5100
 
64GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 5950
VỎ ZIN 98% = 
VỎ ZIN 98,5% = 
VỎ ZIN 99% = 

MÀU TRẮNG
16GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 4400
Kính đẹp,vỏ xấu = 4550
VỎ THAY = 4800
VỎ ZIN 98% = 4600
VỎ ZIN 98,5% = 4800
VỎ ZIN 99% = 5100
 
64GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 5950
VỎ ZIN 98% = 
VỎ ZIN 98,5% = 
VỎ ZIN 99% = 

MÀU VÀNG
16GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 4550
Kính đẹp,vỏ xấu = 4700
VỎ THAY = 4950
VỎ ZIN 98% = 4750
VỎ ZIN 98,5% = 4950
VỎ ZIN 99% = 5250

64GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 5650
Kính đẹp,vỏ xấu = 5800
VỎ THAY = 6050
VỎ ZIN 98% = 5850
VỎ ZIN 98,5% = 6050
VỎ ZIN 99% = 6350
 
 
MÁY MẤT VÂN TAY TẤT CẢ
MÀN HÌNH ZIN :
6s:
16GB : VỎ THAY = 4700
 
6plus:
16GB : VỎ THAY = hết
64GB : VỎ THAY = hết
 
 
+ 6 plus :
 
MÀU ĐEN
16GB : 
Kính xấu ,vỏ xấu = 5650
Kính đẹp,vỏ xấu = 5850
VỎ THAY = 6150
VỎ ZIN 98% = 5950
VỎ ZIN 98,5% = 6150
VỎ ZIN 99% = 6450
 
64GB : 
Kính xấu ,vỏ xấu = 7250
Kính đẹp,vỏ xấu = 7450
VỎ THAY = 7750
VỎ ZIN 98% = 7550
VỎ ZIN 98,5% = 7750
VỎ ZIN 99% = 8050

MÀU TRẮNG
16GB :
Kính xấu ,vỏ xấu = 5750
Kính đẹp,vỏ xấu = 5950
VỎ THAY = 6250
VỎ ZIN 98% = 6050
VỎ THAY 98,5% = 6250
VỎ ZIN 99% = 6550
 
64GB :
Kính xấu ,vỏ xấu = hết
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = hết
VỎ ZIN 98% = 
VỎ THAY 98,5% = 
VỎ ZIN 99% = 

MÀU VÀNG
16GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 6050
Kính đẹp,vỏ xấu = 6250
VỎ THAY = 6550
VỎ ZIN 98% = 6350
VỎ ZIN 98,5% = 6550
VỎ ZIN 99% = 6850

64GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 7600
Kính đẹp,vỏ xấu = 7800
VỎ THAY = 8100
VỎ ZIN 98% = 7900
VỎ ZIN 98,5% = 8100
VỎ ZIN 99% = 8400
 
 
Ko BH Pin iphone
 
+ 6S :
MÀU ĐEN
16GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 5900
VỎ ZIN 98% = 5700
VỎ ZIN 98,5% = 5900
VỎ ZIN 99% = 6200
 
MÀU TRẮNG
16GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 5900
VỎ ZIN 98% = 5700
VỎ ZIN 98,5% = 5900
VỎ ZIN 99% = 6200
 
 
MÀU HỒNG
16GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 5500
Kính đẹp,vỏ xấu = 5700
VỎ THAY = 6000
VỎ ZIN 98% = 5800
VỎ ZIN 98,5% = 6000
VỎ ZIN 99% = 6300
 
 
64GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 8200
VỎ ZIN 98% = 8000
VỎ ZIN 98,5% = 8200
VỎ ZIN 99% = 8500
 
 
MÀU VÀNG
16GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 5700
Kính đẹp,vỏ xấu = 5900
VỎ THAY = 6200
VỎ ZIN 98% = 6000
VỎ ZIN 98,5% = 6200
VỎ ZIN 99% = 6500

64GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 8400
VỎ ZIN 98% = 8200
VỎ ZIN 98,5% = 8400
VỎ ZIN 99% = 8700
 
 
+ 6S plus:
MÀU ĐEN
16GB:
VỎ THAY = 7500
VỎ ZIN 98% = 7300
VỎ ZIN 98,5% = 7500
VỎ ZIN 99% = 7800
 
 
MÀU TRẮNG
16GB:
VỎ THAY = 7600
VỎ ZIN 98% = 7400
VỎ ZIN 98,5% = 7600
VỎ ZIN 99% = 7900
 
 
MÀU HỒNG 
16GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 7200
Kính đẹp,vỏ xấu = 7500
VỎ THAY = 7800
VỎ ZIN 98% = 7600
VỎ ZIN 98,5% = 7800
VỎ ZIN 99% = 8100
 
64GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = 10300
VỎ ZIN 98% = 10100
VỎ ZIN 98,5% = 10300
VỎ ZIN 99% = 10600
 
 
MÀU VÀNG
16GB:
Kính xấu,vỏ xấu = 7300
Kính đẹp,vỏ xấu = 7600
VỎ THAY = 7900
VỎ ZIN 98% = 7700
VỎ ZIN 98,5% = 7900
VỎ ZIN 99% = 8200

64GB :
Kính xấu,vỏ xấu = 
Kính đẹp,vỏ xấu = 
VỎ THAY = hết
VỎ ZIN 98% = 
VỎ ZIN 98,5% = 
VỎ ZIN 99% = hết
 
Ko BH Pin iphone
 
+ 5G :
MÀU ĐEN
16GB : VỎ THAY  = 1850
16GB: VỎ ZIN 98% = 1750
32GB : VỎ THAY = 1950
 
MÀU VÀNG
16GB : VỎ THAY = 1900
32GB : VỎ THAY = 2000
 
 
MÀU TRẮNG
16GB : VỎ THAY = 1850
16GB : VỎ ZIN 98% = 1750
32GB : VỎ THAY = 1950
32GB : VỎ ZIN 98% = 1850
 
+ 5S 16GB :
MÀU ĐEN
VỎ THAY = 2550
KÍNH XẤU ,VỎ XẤU = 2250
KÍNH ĐẸP ,VỎ XẤU = 2350
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 98% = 2450
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 99% = 2700
 
MÀU TRẮNG
VỎ THAY = 2550
KÍNH XẤU ,VỎ XẤU = 
KÍNH ĐẸP ,VỎ XẤU = 2350
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 98% = 2450
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 99% = 2700
 
 
MÀU VÀNG
VỎ THAY = 2650
KÍNH XẤU,VỎ XẤU = 2350
KÍNH ĐẸP ,VỎ XẤU = 2450
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 98% = 2550
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 99% = 2800
 
 
+ 5S 32GB :
MÀU VÀNG
VỎ THAY = 2950
KÍNH XẤU,VỎ XẤU = 2650
KÍNH ĐẸP ,VỎ XẤU = 2750
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 98% = 2850
KÍNH ĐẸP,VỎ ZIN 99% = 3100
 
 
Cóc Táo 5,5s : 25k
Cáp 5,5s : 25k
TAI NGHE 5,5s : 30k
Cóc Táo 6,6s : 35k
Cáp 6,6s : 45k
TAI NGHE 6,6s : 55k
Pin ZIN 5/5s ít lỗi : 90k
Pin ZIN 6 ít lỗi : 100k
Pin ZIN 6plus/ 6s plus ít lỗi : 120k
Pin 6s ít lỗi : 100k
HỘP từ 6g đến 6s plus : 30k