ĐIỆN THOẠI PHÚC TOÀN

ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,BÌNH TÂN.

ĐT: 0971799799 (BÉ BÁN HÀNG)

GIỜ LÀM VIỆC: T2-T7 9H-19H. CN 9H-15H.

____________

BẢO HÀNH:

+ PIN 80%, NẾU PIN NEW (EU) + THÊM TUỲ LOẠI.

+ MÀN HÌNH,NGUỒN,VÂN TAY,FID TRONG 24H.

+BAO TEST MAIN 1 TUẦN.LỖI LÀ ĐỔI (KO CÓ MÁY BACK ĐỦ TIỀN).

TRƯỜNG HỢP KO BH: TREO TÁO CÁP,KO KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI.

________

+ 11 PRO MAX 64: ZIN 99

SET ĐỀU MÀU 18100

ĐEN = 18100

XANH = 18500

TRẮNG = 19000

VÀNG = 19300

ZIN PHẨY -500K

XẤU NHỠ -2TR

________

+ 11 64: ZIN 99

SET ĐỀU MÀU 12700

ĐEN = ĐỎ = 12800

TÍM = 12800

TRẮNG = 13500

XANH = 13500

ZIN PHẨY -300k

XẤU NHỠ -1TR

________

+ XS MAX 64: ZIN 99

SET 2d1tr2v 11700

ĐEN = 11700

TRẮNG = 12000

VÀNG = 12500 (5c 12300)

ZIN PHẨY -500K

NHỠ XẤU -1TR5

___

+ XS MAX 256: ZIN 99

ĐEN = 

TRẮNG = 

VÀNG = 

ZIN PHẨY -500K

NHỠ XẤU -1TR5

 

+ XS MAX 512: ZIN 99

VÀNG = 13500 (5c 13300)

ZIN PHẨY -500K

NHỠ XẤU -1TR5

________

+ X64: ZIN 99

ĐEN = 

TRẮNG = 7700 (5c 7500)

________

+ 8PLUS 64: (pin new eu +150)

ĐEN

LÊN VỎ = 6450

VỎ ZIN PHẨY = 6450

VỎ ZIN ĐẸP = 6750

___

TRẮNG

LÊN VỎ = 6650

VỎ ZIN PHẨY = 6650

VỎ ZIN ĐẸP = 6950

___

VÀNG

LÊN VỎ = 6650

VỎ ZIN PHẨY = 6650

VỎ ZIN ĐẸP = 6950

___

ĐỎ

LÊN VỎ = 6650

VỎ ZIN PHẨY = 6650

VỎ ZIN ĐẸP = 6950

________

+ 6SPLUS: (pin new eu +100)

ĐEN

-16GB

LÊN VỎ = 3100

VỎ ZIN PHẨY = 3100

VỎ ZIN ĐẸP = 3300

___

TRẮNG

-16GB

LÊN VỎ = 3100

VỎ ZIN PHẨY = 3100

VỎ ZIN ĐẸP = 3300

___

HỒNG

-16GB

LÊN VỎ = 3100

VỎ ZIN PHẨY = 3100

VỎ ZIN ĐẸP = 3300

 

-64GB

LÊN VỎ = 3650

VỎ ZIN PHẨY = 3650

VỎ ZIN ĐẸP = 3850

___

VÀNG

-16GB

LÊN VỎ = 3300

VỎ ZIN PHẨY = 3300

VỎ ZIN ĐẸP = 3500

 

-32GB

LÊN VỎ = 3650

VỎ ZIN PHẨY = 3650

VỎ ZIN ĐẸP = 3850

 

-64GB

LÊN VỎ = 3850

VỎ ZIN PHẨY = 3850

VỎ ZIN ĐẸP = 4050

________

+ 6S: (pin new eu +100)

ĐEN

-16GB

LÊN VỎ = 2350

VỎ ZIN PHẨY = 2350

VỎ ZIN ĐẸP = 2550


-32GB

LÊN VỎ = 2500 (5c 2400)

VỎ ZIN PHẨY = 2500

VỎ ZIN ĐẸP =

___

TRẮNG

-16GB

LÊN VỎ = 2350

VỎ ZIN PHẨY = 2350

VỎ ZIN ĐẸP = 2550


-32GB

LÊN VỎ = 2600

VỎ ZIN PHẨY = 2600

VỎ ZIN ĐẸP =

___

HỒNG

-16GB

LÊN VỎ = 2350

VỎ ZIN PHẨY = 2350

VỎ ZIN ĐẸP = 2550


-32GB

LÊN VỎ = 2600

VỎ ZIN PHẨY = 2600

VỎ ZIN ĐẸP =

___

VÀNG

-16GB

LÊN VỎ = 2550

VỎ ZIN PHẨY = 2550

VỎ ZIN ĐẸP = 2750

 

-32GB

LÊN VỎ = 2800

VỎ ZIN PHẨY = 2800

VỎ ZIN ĐẸP =

 

-64GB

LÊN VỎ = 2900

VỎ ZIN PHẨY = 2900

VỎ ZIN ĐẸP = 3100

________