CỬA HÀNG PHÚC TOÀN
ĐC: 363 TỈNH LỘ 10,P AN LẠC A,QUẬN BÌNH TÂN.

ĐT,ZALO : 0971799799 .GẶP BÉ MAI (ĐÔI KHI ĐANG BÁN HÀNG KO TRẢ LỜI ĐƯỢC,XIN VUI LÒNG GỌI TRỰC TIẾP).

Giờ làm việc T2 đến T7 : 9G - 19H.CN : 9G-15G.BH SAU 11 GIỜ.
 
 
+ KHÔNG BH PIN TỪ 6G > 6S PLUS.
BH PIN NEW EU + (120k-150k).
+ BH MAIN BO 1 TUẦN.MH-CẢM ỨNG 24H.
 
- TRƯỜNG HỢP KHÔNG BH : KHÔNG NGUỒN VÀ KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI (KO CHECK SERI).
 
 
Hộp,sạc,cáp chip 8ic,tai nghe zin : 6G > X.
 
HÀNG QUỐC TẾ (KHÔNG BÁN LOCK).
 
TẤT CẢ GIÁ LÀ HÀNG CHÂU ÂU,MỸ,NHẬT,HONGKONG.
__________________________
+ X 64GB: ZIN 99
ĐEN = 14,400
TRẮNG = 14,800
__________________________
+ 8 PLUS 64GB: ZIN 99
ĐEN = 11,200
TRẮNG = 11,300
ĐỎ = 11,600
 
+ 8 PLUS 64GB: LV
ĐEN = 10,400
TRẮNG = 10,500
VÀNG = 10,900
ĐỎ = 10,900
__________________________
+ 7G :
 
ĐỎ 128GB : VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 6350
_________
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 4900
VỎ ZIN NHỠ = 4700
VỎ ZIN PHẨY = 4900
VỎ ZIN ĐẸP = 5300
___
128GB :
VỎ ZIN NHỠ,KÍNH ÉP = 5550
VỎ ZIN PHẨY,KÍNH ÉP = 5750
VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 6050
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 4700
VỎ ZIN NHỠ = 4500
VỎ ZIN PHẨY = 4700
VỎ ZIN ĐẸP = 5100
___
128GB :
VỎ ZIN NHỠ,KÍNH ÉP = 5350
VỎ ZIN PHẨY,KÍNH ÉP = 5550
VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 5850
_________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 4600
VỎ ZIN NHỠ = 4400
VỎ ZIN PHẨY = 4600
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
___
128GB :
VỎ ZIN NHỠ,KÍNH ÉP = 5250
VỎ ZIN PHẨY,KÍNH ÉP = 5450
VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 5750
_________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 4700
VỎ ZIN NHỠ = 4500
VỎ ZIN PHẨY = 4700
VỎ ZIN ĐẸP = 5100
___
128GB :
VỎ ZIN NHỠ,KÍNH ÉP = 5350
VỎ ZIN PHẨY,KÍNH ÉP = 5550
VỎ ZIN ĐẸP,KÍNH ÉP = 5850
__________________________
+ 7 PLUS :
 
ĐỎ 128GB : LÊN VỎ = 9100
_________
 
MÀU VÀNG
32GB: 
LÊN VỎ = 7500
VỎ ZIN NHỠ = 7300
VỎ ZIN PHẨY = 7500
VỎ ZIN ĐẸP = 8100
___
128GB :
LÊN VỎ = 8700
VỎ ZIN NHỠ = 8500
VỎ ZIN PHẨY = 8700
VỎ ZIN ĐẸP =
_________
MÀU ĐEN NHÁM
32GB:
LÊN VỎ = 7200
VỎ ZIN NHỠ = 7000
VỎ ZIN PHẨY = 7200
VỎ ZIN ĐẸP = 7800
___
128GB:
LÊN VỎ = 8400
VỎ ZIN NHỠ= 8200
VỎ ZIN PHẨY = 8400
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU HỒNG 
32GB: 
LÊN VỎ = 7200
VỎ ZIN NHỠ = 7000
VỎ ZIN PHẨY = 7200
VỎ ZIN ĐẸP = 7800
___
128GB:
LÊN VỎ = 8300
VỎ ZIN NHỠ = 8100
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________
MÀU TRẮNG
32GB:
LÊN VỎ = 7200
VỎ ZIN NHỠ = 7000
VỎ ZIN PHẨY = 7200
VỎ ZIN ĐẸP = 7800
___
128GB:
LÊN VỎ = 8300
VỎ ZIN NHỠ = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________
+ 6S PLUS :
MÀU VÀNG
16GB: 
LÊN VỎ = 4600
VỎ ZIN NHỠ = 4400
VỎ ZIN PHẨY = 4600
VỎ ZIN ĐẸP = 5000
___
64GB :
LÊN VỎ = 5000
VỎ ZIN NHỠ = 4800
VỎ ZIN PHẨY = 5000
VỎ ZIN ĐẸP = 5400
__________
MÀU HỒNG 
16GB: 
LÊN VỎ = 4400
VỎ ZIN NHỠ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4400
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
___
64GB:
LÊN VỎ = 4800
VỎ ZIN NHỠ = 4600
VỎ ZIN PHẨY = 4800
VỎ ZIN ĐẸP = 5200
__________
MÀU TRẮNG
16GB:
LÊN VỎ = 4400
VỎ ZIN NHỠ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4400
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
___
64GB:
LÊN VỎ = 4800
VỎ ZIN NHỠ = 4600
VỎ ZIN PHẨY = 4800
VỎ ZIN ĐẸP = 5200
__________
MÀU ĐEN
16GB:
LÊN VỎ = 4400
VỎ ZIN NHỠ = 4200
VỎ ZIN PHẨY = 4400
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
___
64GB:
LÊN VỎ = 4800
VỎ ZIN NHỠ = 4600
VỎ ZIN PHẨY = 4800
VỎ ZIN ĐẸP = 5200
__________________________
+ 6S :
MÀU VÀNG
16GB:
LÊN VỎ = 3200
VỎ ZIN NHỠ = 3050
VỎ ZIN PHẨY = 3200
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN NHỠ = 3650
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
__________
MÀU HỒNG 
16GB:
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN NHỠ = 3450
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
__________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB :
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN NHỠ = 3450
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
__________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 3000
VỎ ZIN NHỠ = 2850
VỎ ZIN PHẨY = 3000
VỎ ZIN ĐẸP = 
___
64GB:
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN NHỠ = 3450
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
__________________________
+ 6 PLUS :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 3800
VỎ ZIN NHỠ = 3600
VỎ ZIN PHẨY = 3800
VỎ ZIN ĐẸP = 4100
___
64GB : (128GB +300)
LÊN VỎ = 4500
VỎ ZIN NHỠ = 4300
VỎ ZIN PHẨY = 4500
VỎ ZIN ĐẸP = 4800
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN NHỠ = 3400
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
___
64GB : (128GB +300)
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4600
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 3600
VỎ ZIN NHỠ = 3400
VỎ ZIN PHẨY = 3600
VỎ ZIN ĐẸP = 3900
___
64GB : (128GB +300)
LÊN VỎ = 4300
VỎ ZIN NHỠ = 4100
VỎ ZIN PHẨY = 4300
VỎ ZIN ĐẸP = 4600
__________________________
+ 6G :
MÀU VÀNG
16GB :
LÊN VỎ = 2700
VỎ ZIN NHỠ = 2600
VỎ ZIN PHẨY = 2700
VỎ ZIN ĐẸP = 2900
___
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU TRẮNG
16GB :
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ  = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2500
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
___
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
_________
MÀU ĐEN
16GB :
LÊN VỎ = 2500
VỎ ZIN NHỠ = 2400
VỎ ZIN PHẨY = 2500
VỎ ZIN ĐẸP = 2700
___
64GB :
LÊN VỎ = 
VỎ ZIN NHỠ  = 
VỎ ZIN PHẨY = 
VỎ ZIN ĐẸP = 
__________________________